"Hiszem, hogy így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a világot jobb hellyé tegyük, mert ezzel megteremtjük a lehetőségét annak, hogy megszülethessen a saját életünkben és mások életében is az a szeretetkapcsolat, amely tápláló talajul szolgál az egészséges és funkcionális családok, a virágzó közösségek, a virágzó társadalmak, valamint az emberiség békés és fenntartható jövője számára."  ~ Martin Ucik

Martin Ucik: Integrál párkapcsolat a gyakorlatban - kézikönyv - egyedülállók, párok, segítő szakemberek és csoportterapeuták számára


A mű eredeti cím: Integral Relationship Practice: A Manual for Singles, Couples, Helping Professionals, and Group Facilitators, First Edition 2022

Copyright © 2022 by Martin Ucik. All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission by the author. © Hungarian translation: Kiss Renáta, 2023

Fordította: Kiss Renáta

Köszönet a legelső, nyers szöveg átolvasásáért és a javaslatokért: Bukovinszky-Nagy Ágnesnek

Előszó: Dr. Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, jóga tanár, Az Integratív pszichoterápia könyv szerzője

Fülszöveg: Gánti Bence integrál pszichológus, klinikai szakpszichológus, az Integrál Akadémia alapítója

Szerkesztés és tördelés: Kiss Barnabás

Ábrák és tipográfia: Kiss Barnabás 

A szöveget gondozta: Drabon Zoltánné Ditta 

Felelős Kiadó: Antares Books

Nyomda és kötészet: Pannónia Nyomda Kft.

Felelős vezető: Cseh Tibor

Méret: B5 165x235mm, kartonált

Oldalszám: 598 oldal

Magyar nyelvű kiadás éve: 2023

ISBN: ISBN 978-615-01-9397-7

Ár: 11.900 Ft/db (A könyv kereskedelmi forgalomban nem lesz kapható.) 


© Minden jog fenntartva.  Más személy a saját vagy vállalkozása nevében nem reprodukálhatja, terjesztheti és/vagy adaptálhatja a mű egyetlen szöveges részét sem, a szerzőre és/vagy a kiadóra való hivatkozás nélkül.  A könyvben szereplő ábrák, átdolgozott, újragondolt ábrák, így jogvédettek, azok bármilyen formában és felületen való felhasználása engedélyköteles!


A fordító köszönetnyilvánítása

Mélységesen hálás vagyok Kiss Barnabásnak, a volt férjemnek és örök barátomnak, a hónapokig tartó és önkéntesen vállalt odaadó munkájáért, a szaktudásáért, a meglátásaiért és, hogy mindvégig buzdítva és türelmesen támogatott ebben a projektben. Nélküle ez a könyv nem jelent volna meg.

Megtiszteltetésnek tartom, hogy Dr. Daubner Béla és Gánti Bence elfogadták felkérésemet az előszó és a fülszöveg megírására, és lelkesen támogatták, hogy ennek a könyvnek a tartalma magyarul és a magyar emberekhez elérjen.


Hálával és szeretettel,
Kiss Renáta


A könyvben található 26 modul felépítése

1. A modul általános leírása.

2. Rövid elméleti bevezető a gyakorlatok előkészítéséhez.

3. Az egyes modulok és gyakorlatok céljának ismertetése.

4. A gyakorlatok részletes leírása.

5. Feladatlapok a gyakorlatokhoz.

6. Utánkövető kérdések szakemberek számára.

7. További információk és források az elméleti és gyakorlati részhez: könyvhivatkozások, előző csoportokról példák, gyakorlatokat szemléltető videók, jegyzetek, valamint weboldalakra mutató hivatkozások a modul mélyebb megértéséhez.

8. Az egyes modulok jellegzetességeit megjelenítő mozifilmek ajánlója.


Az integrál kapcsolatban 14 alapvető alkotóelemről beszélünk, (lásd az ábrát fent), amelyek az egyedülállókat és a párkapcsolatban élőket a következők elérésében segítik:
1. Képessé válni a tudatos jelenlétre, a kapcsolódásra, és a teremtésre a létezés és a kapcsolódás mind a négy kvadránsában.
2. Megismerni a tudatfejlődés nyolc szintjét, és azok mentén egy egyenrangú, és ellentétes nemű partnerrel közösen tanulni, gyógyulni és fejlődni.
3. Képesnek lenni egy közös tudatszinten kommunikálni az adott partnerrel, ahol mindketten meghallják és megértik egymást, így képessé válnak olyan megegyezésekre jutni, amelyek mindkettejük szükségleteit a lehető legjobban kielégítik.
4. Tudatában lenni a férfiak és a nők, a maszkulin és a feminin jellegzetességek, valamint a biológiai és a társadalmi nemi szerepek közötti különbségeknek, annak érdekében, hogy
a) a megértés és az együttérzés révén véget vessenek a nemek közötti háborúknak, és
b) akik a félelem-szégyen spirálon egyre lejjebb csúsznak, és emiatt a kapcsolatuk is összeomlásnak indul, tudjanak tenni azért, hogy a kapcsolatba visszatérhessen a szeretet, a szerelem és a romantika.
5. Egyensúlyba hozni és harmonizálni az egészséges női és férfi polaritást, hogy ezáltal képesek legyenek a kapcsolaton belül egyidejűleg megélni önmaguk teljességét és részlegességét is, valamint megteremteni a szinergiát és megélni a szenvedélyes szexualitást.
6. Partnerükkel közösen képesek legyenek elérni a felébredést, a spirituális fejlődés mind az öt tudatállapot-szintjén – a transzperszonális szinteken - keresztül.
7. Tudjanak egészséges, szenvedélyes és kielégítő szexuális életet kialakítani, és megélni, egymást gyógyítva, és egyre inkább a szent és tantrikus szexualitás felé haladva.
8. Megérteni az anima/animus komplexust, hogy képessé válhassanak a hármas és ötös szinten is egészséges szerelmi kapcsolatot létrehozni és fenntartani.
9. Megismerkedni a különböző típustanokkal, és azok által eljutni egy mélyebb megértéshez és elfogadáshoz, az alapvető emberi szükségleteket, preferenciákat, szenvedélyeket, erényeket és késztetéseket illetően, amelyek a partnerek gondolatait és viselkedését irányítják illetve befolyásolják.
10. Képessé válni kialakítani egy következetességre épülő, belső narratív énrészt, és ennek segítségével gyógyítani a gyermekkori traumákat és a kötődési sebeket, hogy aztán egyre közelebb kerülhessenek a jól megérdemelt biztonságos kötődés megéléséhez.
11. Validálni a partner érzelmi reakcióit, tudván, hogy azok a partner szubjektív valóságát tükrözik. A partner támadása, megítélése nélkül megfogalmazni a saját igényeket.
Segíteni meggyógyítani a másik hamis identitását, hogy mindketten eljussanak egy olyan szerelem és szeretet állapotába, ahol nem az énvédelem a legfontosabb, mert nem kell páncélt viselni egymás előtt.
12. Képesnek lenni egészséges határokat felállítani, és együttérzést gyakorolni, amikor egy erősen vonzó, de bonyolult személyiségű, és kihívásokkal teli személy, aki nagy valószínűséggel valamely személyiságzavar tüneteit mutathatja, éppen még csábít vagy már szerelmi kapcsolat alakult ki vele.
13. Ráébredni a biológiai, transzformációs és transzcendentális célra. Definiálni, felismerni/bevonzani/behívni, észrevenni és kiválasztani azt a lélektársat, akinek hasonló a lelkesedése, az életcélja, a víziója, és partner lesz a küldetésben is.
14. Tisztában lenni azzal, hogyan teremthető magas minőségű szeretet-kapcsolat a lelki társsal, az intimitás, a szenvedély és az elkötelezettség révén mind a négy kvadránsra leképezve, a hét csakra összes szintjén, az egészséges női és férfi polaritások harmónikus kiegyensúlyozásával, és hogyan használható mindez a világ jobbá tétele érdekében.

Ezt a 14 dimenziót vagy alkotóelemet további 26 gyakorlati modulra osztottam fel, amelyeket itt a könyvben részletesen kifejtek. Ezeket 2011 és 2022 között hoztam létre, és több mint 600 Integral Relationship workshopon és online tréningen részt vett monogám és nem monogám, heteroszexuális, homoszexuális, gender fluid egyedülálló, párkapcsolatban élő személy, valamint számos segítő szakember, tanár, és több mint 40 keleti és nyugati országból származó csoportvezető tapasztalatai alapján alakítgattam, finomítgattam.

A legnagyobb meglepetést az a felismerés okozta, hogy a párkapcsolatokra vonatkozó tapasztalatok, a kulturális, a nemi, a szexuális és a korosztálybeli különbségek ellenére is, mennyire univerzálisak.

(Részlet a könyvből)


 Integrál Párkapcsolat a Gyakorlatban - Kézikönyv 
 integral.kezikonyv@gmail.com 
 © Minden jog fenntartva, 2023. 
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started